ธรรมชาติ

ไก่ป่าหรือไก่ป่าเป็นกลุ่มนกที่อยู่ในวงศ์ Phasianidae

ไก่ป่าหรือไก่ป่าเป็นกลุ่ม […]