ภูมิศาสตร์

ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย” เป็นประเทศเกาะที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก มีประชากรมากกว่า 126 ล้านคน

ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า & […]